Wachtwoord vergeten?

Privacybeleid TenderGuide BV

(v2.0 - ingaande per 25 mei 2018)
 

Inleiding
Bij TenderGuide willen wij jou als gebruiker de best mogelijke ervaring bieden om ervoor te zorgen dat je optimaal kunt genieten van onze dienstverlening zowel vandaag en morgen als in de toekomst. Om dit te kunnen doen, hebben we inzicht nodig in jouw informatiebehoefte (rondom aanbestedingen). Graag willen wij je zo transparant mogelijk uitleggen hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, delen en gebruiken en jouw inzicht geven in de opties en keuzes die je hierbij hebt.

Het doel van ons privacybeleid is:
# Zorgen dat je als gebruiker begrijpt welke persoonlijke gegevens we van jou verwerken, waarom we deze gegevens verwerken en gebruiken en met wie we de gegevens delen;
# Uitleggen op welke manier we de persoonlijke gegevens die je met ons deelt, gebruiken om je een optimale ervaring te bieden wanneer je TenderGuide gebruikt; en
# Uitleggen welke rechten en keuzemogelijkheden je hebt betreffende de persoonlijke gegevens die wij van jou verwerken.

Als je het niet eens bent met de inhoud van ons privacybeleid, wijzen wij je erop dat het jou vrij staat om al dan niet gebruik te maken van onze dienstverlening.

Rechten en voorkeuren
Vanuit vigerende wetgeving zijn er meerdere rechten toegewezen aan individuele personen. Via je profielpagina binnen TenderGuide, een daartoe geëigende afmeldlink of door zelf een e-mail te sturen naar privacy@tenderguide.nl, kun je eenvoudig je voorkeuren aangeven.

Hoe verzamelen we jouw persoonlijke gegevens?
We verzamelen jouw persoonlijke gegevens op de volgende manieren:
# Wanneer jij je als gebruiker registreert - wanneer jij je registreert op TenderGuide, verzamelen wij bepaalde persoonlijke gegevens zodat je onze dienstverlening kunt gebruiken, bijvoorbeeld naam en e-mailadres.
# Via jouw gebruik van TenderGuide - wanneer je TenderGuide gebruikt, verzamelen we persoonlijke gegevens, zoals jouw loginmomenten of pagina’s die je bekijkt.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van jou?
In de onderstaande tabellen zie je welke categorieën persoonlijke gegevens wij van verzamelen en gebruiken:

Categorie

Beschrijving

Accountgegevens

Dit zijn de persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt of die door ons zijn verzameld om je te kunnen aanmelden bij en gebruik te kunnen maken van TenderGuide, zoals soort account, geslacht (aanhef), voornaam, tussenvoegsels, achternaam, functie, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Bepaalde persoonlijke gegevens die wij vragen, zijn vereist om een bepaald account aan te maken. Welke persoonlijke gegevens we precies verzamelen is afhankelijk van het soort account dat je kiest.

Gebruiksgegevens

Dit zijn de persoonlijke gegevens die over jou worden verzameld als je TenderGuide gebruikt, zoals informatie over het soort account dat je hebt, informatie over jouw interacties met TenderGuide, gebruikersinhoud die je zelf plaatst op TenderGuide en technische gegevens, zoals URL-gegevens, cookiegegevens en je IP-adres.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonlijke gegevens?
Wanneer je TenderGuide gebruikt of daarmee communiceert, gebruiken wij om verschillende redenen diverse technologieën om de persoonlijke gegevens die wij over jou verzamelen te verwerken.

Waarom wij jouw persoonlijke gegevens verwerken ('verwerkingsdoel')

Rechtsgrond

Categorieën persoonlijke gegevens

TenderGuide leveren en personaliseren en jouw gebruikservaring verbeteren.

# Toestemming van jou als gebruiker
# Legitieme belangen
# Uitvoering van een overeenkomst

# Accountgegevens
# Gebruiksgegevens

Inzicht verkrijgen in de manier waarop je toegang verkrijgt tot TenderGuide en deze gebruikt om te zorgen dat TenderGuide technisch goed functioneert, om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en jouw gebruik van TenderGuide te analyseren.

# Toestemming van jou als gebruiker
# Legitieme belangen
# Uitvoering van een overeenkomst

# Accountgegevens
# Gebruiksgegevens

Om met jou te communiceren voor aan (het gebruik van) TenderGuide gerelateerde doelen.

# Toestemming van jou als gebruiker
# Legitieme belangen
# Uitvoering van een overeenkomst

# Accountgegevens
# Gebruiksgegevens

Delen van jouw persoonlijke gegevens
Wij delen je persoonlijke gegevens alleen met derden als dit strikt noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Categorieën ontvangers

Reden voor delen

Technische serviceproviders

We gebruiken technische serviceproviders die de technische infrastructuur die we nodig hebben voor TenderGuide (kunnen) beheren, onderhouden en/of ontwikkelen.

Opsporingsinstanties en toezichthouders voor gegevensbescherming

Wij delen jouw persoonlijke gegevens wanneer wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder toepasselijk recht, of om te voldoen aan geldige gerechtelijke oproepen, zoals een huiszoekingsbevel, rechterlijk bevel of dagvaarding.

Bewaren van gegevens
Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om je te voorzien van TenderGuide en voor legitieme en essentiële zakelijke doeleinden, zoals het in werking houden van TenderGuide, het nemen van op gegevens gebaseerde zakelijke beslissingen over nieuwe functies en mogelijkheden, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en de beslechting van geschillen. Wij bewaren sommige van je persoonlijke gegevens zo lang je gebruiker bent van TenderGuide. Op jouw verzoek verwijderen of anonimiseren wij je persoonlijke gegevens tenzij het ons wettelijk toegestaan is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in de volgende situaties:
# Als er een onopgeloste kwestie is betreffende je account;
# Als wij wettelijk of fiscaal of om redenen van administratieve controle en verantwoording verplicht zijn de persoonlijke gegevens te bewaren;
# Als dit nodig is wegens onze legitieme zakelijke belangen, zoals fraudepreventie of de beveiliging van onze gebruikers.

Koppelingen
Wij kunnen links die zijn gekoppeld aan websites van derden weergeven, zoals externe platformen. We hebben geen controle over en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de privacypraktijken van derden. Als je klikt op een koppeling van een derde partij, dien jij je te realiseren dat je TenderGuide verlaat en dat persoonlijke gegevens die je dan verstrekt niet worden gedekt door ons beleid. Lees hun privacyregels om te weten te komen hoe ze jouw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.

Beveiliging van jouw persoonlijke gegevens
Wij beschermen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers zo goed mogelijk. We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Houd er echter rekening mee dat geen enkel systeem volledig veilig is. Wij hebben diverse beleidsmaatregelen genomen, waaronder maatregelen op het gebied van encryptie, toegang en retentie, om bescherming te bieden tegen onbevoegde toegang tot persoonlijke gegevens in onze systemen. Jouw wachtwoord beveiligt je eigen gebruikersaccount. Daarom raden we je aan om een uniek en sterk wachtwoord te gebruiken, de toegang tot jouw computer en browser te beperken en je na het gebruik van TenderGuide telkens uit te loggen.

Gebruik door kinderen en voor particuliere doeleinden
TenderGuide mag niet gebruikt worden door kinderen. Het is niet toegestaan om TenderGuide te gebruiken voor particuliere doeleinden.

Wijzigingen in dit privacybeleid
Wij kunnen dit privacybeleid zo nu en dan wijzigen. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit beleid, zullen wij dat duidelijk kenbaar maken, zoals gepast onder de omstandigheden, bijvoorbeeld door in TenderGuide een opvallende kennisgeving te tonen of door jou een persoonlijke e-mail te sturen.

Contact met ons opnemen
Bedankt voor het lezen van ons privacybeleid! Als je vragen hierover hebt, kun je ons die uiteraard stellen. Dit kan via e-mail privacy@tenderguide.nl of door ons een brief te sturen op het volgende adres: TenderGuide BV, Veerweg 22A, 5941 EV  Velden (NL).

       
 
 

 

© 2009-2018 TenderGuide®
Aanbestedingen bekijken op TenderGuide.nl
Gratis 50.000+ aanbestedingen bekijken!
zij gingen u al voor
JelleBijlsma Eggengoor Timing Knipscheer