Wachtwoord vergeten?

Aanbestedingen zoeken


       

Status

Land

Provincie

Sector

Deelsector

Einde initieel contract [beta]

Alle aanbestedingen

12:01 | 16-12-2017 15089 Monitoring Testomgevingen PGT

    
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf / Den Haag
Deadline inschrijving:
Omschrijving:

Een van de onderdelen van het Programma Groene Technologieën (PGT) 3.0 is het opzetten van testomgevingen voor systeeminnovaties in kantoren om ervaring en kennis op te doen van duurzame en innovatieve energiesystemen. Succesvolle innovaties kunnen vervolgens bij de lees meer...

Bron: TenderNed / TenderGuide®
Meer informatie

08:24 | 16-12-2017 Aanbesteding Business Intelligence

    
Opdrachtgever: N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland / Velserbroek (NL)
Deadline inschrijving: 29-01-2018 om 12:00 te Velserbroek
Omschrijving:

Beheerdiensten voor Business Intelligence

lees meer...
Bron: Commerce-hub / TenderGuide®
Meer informatie

08:24 | 16-12-2017 Inzet van ‘proeftuinregisseurs’ in het kader van ‘Gebiedsgericht samenwerken van regio en rijk aan een aanpak voor nutriënten in met de landbouwsector’ in het kader van de Delta aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater en

    
Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant / 's-Hertogenbosch (NL)
Deadline inschrijving: 26-01-2018 om 12:00 te 's-Hertogenbosch
Omschrijving:

De dienstverlening houdt op hoofdlijnen het volgende in: het vorm geven, op gang brengen, coördineren en uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de ‘proeftuinen Maasregio’. Het doel van deze aanbesteding is het selecteren van 5 ‘proeftuinregisseurs’ die lees meer...

Bron: TenderNed / TenderGuide®
Meer informatie

08:22 | 16-12-2017 Openbare aanbesteding levering, beheer en onderhoud fietsenstallingen bezettingssysteem

    
Opdrachtgever: gemeente 's-Hertogenbosch / 's-Hertogenbosch (NL)
Deadline inschrijving: 08-02-2018 om 10:00 te 's-Hertogenbosch
Omschrijving:

Levering bezettingssysteem fietsenstallingen inclusief beheer en onderhoud.

lees meer...
Bron: TenderNed / TenderGuide®
Meer informatie

22:17 | 15-12-2017 Europese Aanbesteding Uitzenden Administratief

    
Opdrachtgever: NS Groep N.V. / UTRECHT (NL)
Deadline inschrijving: 09-01-2018 om 11:00 te UTRECHT
Omschrijving:

Inhuur Uitzendkrachten Administratief
Master Vendorship
Operational Execllence

lees meer...
Bron: TenderNed / TenderGuide®
Meer informatie

21:45 | 15-12-2017 Leveranciersselectie t.b.v. de levering van vrachtwagenchassis aan ACV-Groep Ede

    
Opdrachtgever: Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA / Delft (NL)
Deadline inschrijving: 01-02-2018 om 12:00 te Delft
Omschrijving:

Offerteaanvraag
Aanbesteding met een Europese openbare procedure voor de selectie van maximaal drie voorkeur leveranciers ten gunste van de levering van vrachtwagenchassis voor ACV-Groep Ede. Het gaat overwegend om voertuigcategorieën N3 en incidenteel om N2.
Doel lees meer...

Bron: Negometrix / TenderGuide®
Meer informatie

21:43 | 15-12-2017 Gebruiksklare oplevering en onderhoud geautomatiseerde pipetteersystemen voor pre- en post-PCR ten behoeve van het NFI

    
Opdrachtgever: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) / Bilthoven (NL)
Deadline inschrijving: 05-02-2018 om 12:00 te Bilthoven
Omschrijving:

Deze openbare Europese aanbesteding is gericht op het sluiten van een overeenkomst voor de levering van en het onderhoud aan in beginsel 1 maar mogelijk meerdere pre- en/of post-PCR-systemen ten behoeve van het Nederland Forensisch Instituut (NFI).Het is denkbaar dat lees meer...

Bron: Negometrix / TenderGuide®
Meer informatie

21:41 | 15-12-2017 Marktconsultatie leerplicht- en RMC administratie en leerlingenvervoer ten behoeve van de RBL West-Brabant

    
Opdrachtgever: Gemeente Breda / Breda (NL)
Deadline inschrijving: Betreft een vooraankondiging!
Omschrijving:

Als onderdeel van de voorbereiding voor een Europese aanbesteding Leerling-, leerplichtadministratie en leerlingenvervoer is besloten om voorafgaand een marktconsultatie te houden. Deze marktconsultatie heeft als doel om kennis en ervaring op te doen over de markt met lees meer...

Bron: TenderNed / TenderGuide®
Meer informatie

21:39 | 15-12-2017 Europese Aanbesteding IT-hardware

    
Opdrachtgever: Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO) / Utrecht (NL)
Deadline inschrijving: 29-01-2018 om 09:00 te Utrecht
Omschrijving:

Doel van de aanbesteding: de Opdracht
In de gewenste situatie sluit de Opdrachtgever een Raamovereenkomst af met één leverancier voor het leveren van IT Hardware en accessoires. Dit betreft de Inschrijver die de beste prijs / kwaliteitsverhouding heeft lees meer...

Bron: Negometrix / TenderGuide®
Meer informatie

21:33 | 15-12-2017 Civieltechnisch Toezichthouder

    
Opdrachtgever: Gemeente Sint Anthonis / Sint Anthonis (NL)
Deadline inschrijving: 12-01-2018 om 09:00 te Sint Anthonis
Omschrijving:

Om de volledige opdrachtinformatie te kunnen zien dient u een formeel goedgekeurde registratie te hebben op het betreffende Dynamisch Aankoopsysteem.

lees meer...
Bron: TenderNed / TenderGuide®
Meer informatie
© 2009-2017 TenderGuide®
Aanbestedingen en aanbestedingskalender bekijken op TenderGuide.nl
Gratis 50.000+ aanbestedingen bekijken!
zij gingen u al voor
PitPoint vandenBerk Taxiwerq DeElstarCatering