Wachtwoord vergeten?

Aanbestedingen zoeken


       

Status

Land

Provincie

Sector

Deelsector

Einde initieel contract [beta]

Alle aanbestedingen

22:37 | 17-10-2017 Het leveren van elektromechanisch sluitsysteem

    
Opdrachtgever: Stichting Waternet / Amsterdam (NL)
Deadline inschrijving: 27-11-2017 om 12:00 te Amsterdam
Omschrijving:

Europees Openbare Aanbesteding
Aanbestedende dienst
Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, te dezen gevestigd aan de Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam ten kantore van Stichting Waternet en vertegenwoordigd door de heer dr. ir. G.M. van de Top, dijkgraaf lees meer...

Bron: Negometrix / TenderGuide®
Meer informatie

22:33 | 17-10-2017 Online analytics 2019

    
Opdrachtgever: NPO / Hilversum (NL)
Deadline inschrijving: 07-12-2017 om 12:00 te Hilversum
Omschrijving:

Het doel dat Opdrachtgever met deze aanbesteding heeft, is het contracteren van een ervaren onderzoeksbureau welke in samenwerking met NPO en de omroepen de prestaties van de online diensten van de Nederlandse Publieke Omroep door middel van Online analytics  in kaart lees meer...

Bron: Negometrix / TenderGuide®
Meer informatie

22:32 | 17-10-2017 Medewerker Geo-informatie (nieuwbouwproces)

    
Opdrachtgever: Gemeente Almere / Almere (NL)
Deadline inschrijving: 27-10-2017 om 08:00 te Almere
Omschrijving:

Om de volledige opdrachtinformatie te kunnen zien dient u een formeel goedgekeurde registratie te hebben op het betreffende Dynamisch Aankoopsysteem.

lees meer...
Bron: TenderNed / TenderGuide®
Meer informatie

22:31 | 17-10-2017 OBN 2017-90-DZ Verbetering strooiselafbraak

    
Opdrachtgever: Vereniging van Bos- en NatuurterreinEigenaren (VBNE) / Driebergen (NL)
Deadline inschrijving: 21-11-2017 om 09:00 te Driebergen
Omschrijving:

Onderzoek naar Verbetering strooiselafbraak

lees meer...
Bron: TenderNed / TenderGuide®
Meer informatie

22:30 | 17-10-2017 Open House Wmo 2015 Gemeente Bellingwedde en Gemeente Vlagtwedde

    
Opdrachtgever: Gemeente Vlagtwedde / Sellingen (NL)
Deadline inschrijving: 08-11-2017 om 12:00 te Sellingen
Omschrijving:

Opdrachtgever wil aanbieders contracteren die maatwerkvoorzieningen aan cliënten aanbieden die op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en gemeentelijke regelgeving daar recht op hebben. De werkzaamheden vinden plaats in de vorm van diensten die lees meer...

Bron: TenderNed / TenderGuide®
Meer informatie

22:28 | 17-10-2017 Verwerken en transporteren afvalstromen milieustraten gemeente Assen en N.V. Area Reiniging

    
Opdrachtgever: N.V. Area Reiniging / EMMEN (NL)
Deadline inschrijving: 02-12-2017 om 17:00 te EMMEN
Omschrijving:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: het leveren van containers/inzamelmiddelen, en
het afvoeren en verwerken van afval afkomstig van de milieustraten. De gevraagde
dienstverlening varieert voor gemeente Assen en N.V. Area Reiniging.

lees meer...
Bron: TenderNed / TenderGuide®
Meer informatie

21:09 | 17-10-2017 AI 2016-304 Samenwerkings(raam-)overeenkomst Groenadviesdiensten - vervolg

    
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau / Amsterdam (NL)
Deadline inschrijving: 04-12-2017 om 10:00 te Amsterdam
Omschrijving:

Samenwerkings(raam-)overeenkomst Groenadviesdiensten

In het kader van deze Aanbesteding is de gemeente Amsterdam voornemens strategische groen en natuur producten in te kopen. Anno 2017 heeft het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam (IB) meer opdrachten dan lees meer...

Bron: TenderNed / TenderGuide®
Meer informatie

21:03 | 17-10-2017 Banqueting locaties de Uithof

    
Opdrachtgever: Hogeschool Utrecht / Utrecht (NL)
Deadline inschrijving: 07-11-2017 om 12:00 te Utrecht
Omschrijving:

De Opdracht betreft het contracteren van één partij die in staat en bereid is om invulling te geven aan de banqueting voor de locaties van de Uithof binnen de door Hogeschool Utrecht te stellen kaders. Deze partij krijgt geen volledige exclusiviteit maar zal de lees meer...

Bron: Negometrix / TenderGuide®
Meer informatie

20:58 | 17-10-2017 Europese aanbesteding brandverzekering gemeente Waadhoeke

    
Opdrachtgever: Gemeente het Bildt / ST.-ANNAPAROCHIE (NL)
Deadline inschrijving: 28-11-2017 om 14:00 te ST.-ANNAPAROCHIE
Omschrijving:

Het doel van deze openbare Europese aanbesteding is het op transparante wijze sluiten van een of meer brandverzekeringsovereenkomsten tussen Aanbestedende dienst, in hoedanigheid van gemeente in de ruimste zin van het woord, en verzekeraar(s) (al dan niet lees meer...

Bron: TenderNed / TenderGuide®
Meer informatie

20:05 | 17-10-2017 Europese Aanbesteding inhuur Flexibele Arbeidskrachten op basis van een Uitzendovereenkomst voor catering functies ten behoeve van het ministerie van Defensie/Paresto

    
Opdrachtgever: Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI) / Den Haag (NL)
Deadline inschrijving: 06-11-2017 om 11:00 te Den Haag
Omschrijving:

Het beoogde doel van de aanbesteding is het verwerven van een kwalitatief goede en efficiënte voorziening voor de inhuur van Flexibele Arbeidskrachten op basis van een Uitzendovereenkomst en inzetten van flexibel personeel door middel van het sluiten van een lees meer...

Bron: TenderNed / TenderGuide®
Meer informatie
© 2009-2017 TenderGuide®
Aanbestedingen en aanbestedingskalender bekijken op TenderGuide.nl
Gratis 50.000+ aanbestedingen bekijken!
zij gingen u al voor
Eggengoor HTMSpacials DeElstarCatering JelleBijlsma